آدرس فروشگاه : تهران – سعدی جدید بلوک 2 غربی طبقه دوم پلاک 50 آدرس انبار : تهران - میدان ونک - اول خیابان برزیل شرقی - خیابان شهیدلاهیجانی ،نیلو شمالی سابق - نبش بن بست سوم پلاک 7 طبقه همکف

شماره تلفن انبار: 2188207450
شماره همراه : 09121449522 جهت هر گونه سوال فنی و تخصصی
فکس انبار : 2188788336

X